Löneadministration

Vi kan göra administrationen kring lönehanteringen enklare genom att hitta lösningar som passar ditt företag.

  • Vi beräknar ditt företags utifrån månatliga tidrapporter eller löneunderlag, vi ger dig underlag till utbetalning, skickar lönebesked och gör skattedeklarationen.
  • Vi sammanställer uppgifterna vid årets slut och skickar kontrolluppgifterna till Skatteverket. Vi kan även skicka uppgifter till Collectum, Fora med flera.